Hỗ trợ tài chính

360+ hỗ trợ tài chính tiêu dùng thấp đặc biệt dành cho thành viên hệ thống

Vay tiêu dùng

360+ hỗ trợ vay tiêu dùng với chiếc xuất % đặc biệt dành cho những khách hàng tại hệ thống

Bảo hiểm tài chính 360+

360+ hỗ trợ tối đa đến 80% chi phí sử dụng dịch vụ tại hệ thống đối với các khách hàng có nhu cầu

Gửi hồ sơ cần tư vấn tại đây

0
Số hồ sơ đã gửi yêu cầu nhận tư vấn

Tôi có thể nhận tiền từ đâu ?

Khách hàng có thể nhận tiền qua địa chỉ cung cấp ở Mail hoặc số ATM và ví điện tử đăng ký tại hệ thống

Hiện tại các ví điện tử được hệ thống sử dụng là : Momo và Viettel Pay

Gửi hồ sơ rút tiền tại đây