Giới thiệu về Network security tại 360+

Dịch vụ hỗ trợ Network security tại 360+ được phát triển nhầm hỗ trợ thành viên và người dùng bảo mật toàn diện về ATTT hiện có chức năng giám sát , loại bỏ , phục hồi và bảo mật toàn diện mọi vấn đề cần thiết để bảo toàn ATTT cho người dùng
  1. Thực hiện giám sát toàn bộ thông tin cần thiết của người dùng và báo cáo những tín hiệu xấu giúp người dùng loại bỏ chúng
  2. Thực hiện giám sát những địa chỉ xấu đang cố tình thăm dò hoặc xâm nhập trái phép về TTND trên không gian mạng
  3. Thu thập , và báo cáo thông tin lừa đảo cho cơ quan chức năng đáng tin cậy một cách tự động

4. Quản lí và bảo mật toàn diện TTND một cách tốt nhất

5. Thực hiện loại bỏ những dấu hiệu xấu ảnh hưởng đến tài khoản và thông tin người dùng trên không gian mạng

Các công cụ giải pháp hỗ trợ tại 360+

Bunt 360+

Thực hiện kiểm tra và báo cáo tín hiệu xấu đang xâm phạm về tài khoản , quyền riêng tư , tư liệu cá nhân trên không gian mạng

Punt 360+

Thực hiện tiến hành bảo mật dữ liệu tài khoản bạn yêu cầu một cách toàn diện

Pont 360+

Thực hiện lưu trữ và mã hóa dữ liệu bạn yêu cầu